Miejscopedia.pl

Miejsca, które warto odwiedzić

Widok na teren cmentarzyska Vätteryd

Vätteryd - cmentarzysko z epoki żelaza

Szwecja

Zabytki prehistoryczne - ikonka Budowle megalityczne - ikonka Grobowce - ikonka
Cmentarzysko datowane na późną epokę żelaza. Badania archeologiczne wskazują, że prawdopodobnie było ono wykorzystywane w okresie od ok. 550 r. n.e. do ok. 900 r. n.e. Na początku XIX w. na terenie Vätteryd zidentyfikowano ponad 600 ustawionych sztucznie kamieni będących oznaczeniami miejsc pochówku. Uznano to miejsce za największe tego typu cmentarzysko na terenie Skandynawii. Do czasów współczesnych przetrwało w oryginalnych lokacjach ponad 200 głazów, z których część została pierwotnie ułożona w charakterystyczne formy. Zachowały się pozostałości 15 kamiennych struktur w kształcie łodzi (największa o długości ok. 25 m i szerokości ok. 8 m) oraz 2 kamienne kręgi.
-->