Miejscopedia.pl

Miejsca, które warto odwiedzić

Wejście do grobowca Kungagraven

Kungagraven w Kivik - grobowiec z epoki brązu

Szwecja

Zabytki prehistoryczne - ikonka Budowle megalityczne - ikonka Grobowce - ikonka
Kamienny kopiec grobowy z epoki brązu. Jego powstanie datowane jest na lata pomiędzy 1300 a 1000 r. p. n. e. Średnica budowli wynosi mniej więcej 75 metrów. Wnętrze kurhanu zawiera dwa miejsca pochówku. Jego rozmiar i konstrukcja sugerują, że pochowane zostały tam znamienite osoby (stąd nazwa "Królewski grób"). W komorze grobowej zostały znalezione kamienne płyty pokryte różnymi rysunkami, między innymi ludzi, zwierząt i abstrakcyjnych symboli. Aktualnie wnętrze grobowca jest zrekonstruowane i udostępnione do zwiedzania.
-->