Miejscopedia.pl

Miejsca, które warto odwiedzić

Neolityczna osada Skara Brae

Osiedle neolityczne Skara Brae

Wielka Brytania

Lista światowego dziedzictwa UNESCO - ikonka Zabytki prehistoryczne - ikonka Ruiny - ikonka
Pozostałości osady z okresu neolitu zlokalizowane na wyspie Mainland archipelagu Orkadów. Datę powstania osiedla określa się na 3180 r. p.n.e. Było ono prawdopodobnie zamieszkane przez około 600 lat, aż do 2500 r. p.n.e. Odkryto pozostałości ośmiu kamiennych domostw prawdopodobnie pierwotnie połączonych tunelami. Każdy dom miał powierzchnie około 40 metrów kwadratowych i posiadał dużą główną izbę. W pomieszczeniach znajdowało się wykonane z kamienia "umeblowanie". Skara Brae, wraz z innymi zabytkami z epoki neolitu znajdującymi się na Orkadach, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO pod wspólną nazwą Heart of Neolithic Orkney.
-->