Miejscopedia.pl

Miejsca, które warto odwiedzić

Birka - pozostałości grodu obronnego

Pozostałości osady wikingów na wyspie Birka

Szwecja

Lista światowego dziedzictwa UNESCO - ikonka Fortyfikacje - ikonka Grobowce - ikonka Grodziska - ikonka Ruiny - ikonka
Pozostałości miasta będącego jednym z najważniejszych ośrodków handlowych Europy Północnej w IX i X wieku n.e. Osada, uznawana za najstarsze szwedzkie miasto, została założona na wyspie we wschodniej części jeziora Melar najprawdopodobniej w połowie VIII wieku. Miejscowość Birka była ważną faktorią handlową wikingów i przez około 200 lat jednym z dominujących centrów handlu w całej północnej Europie. Miasto zaczęło tracić na znaczeniu, z nie wyjaśnionych do końca przyczyn, w II poł. X wieku i ostatecznie zostało opuszczone. Na terenie dawnej osady zidentyfikowano między innymi otoczony umocnieniami obszar mieszkalny, obronny gródek na wzgórzu i rozległe cmentarzysko. Wczesnośredniowieczna osada Birka została wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
-->