Miejscopedia.pl

Miejsca, które warto odwiedzić

Mur Hadriana - resztki fortyfikacji Milecastle 42

Mur Hadriana

Wielka Brytania

Lista światowego dziedzictwa UNESCO - ikonka Fortyfikacje - ikonka Zabytki starożytności - ikonka Ruiny - ikonka
Mur obronny zbudowany w czasach cesarza Hadriana w północnej części rzymskiej Brytanii. Budowa umocnień rozpoczęto najprawdopodobniej w roku 122 n.e., a większość prac ukończono w ciągu 6 lat. Nie jest do końca jasny cel powstania muru. Jedna z popularnych teorii mówi, że jego główną funkcją było wzmocnienie ochrony granic imperium rzymskiego przed atakami rdzennych plemion zamieszkujących północne tereny Wysp Brytyjskich. Fortyfikacje ciągnęły się w poprzek Wielkiej Brytanii od fortu Segedunum nad rzeką Tyne (w dzisiejszym Wallsend) na wschodzie do wybrzeża zatoki Solway Firth w pobliżu wioski Bowness-on-Solway na zachodzie. Wał Hadriana był budowany głównie przez żołnierzy legionów rzymskich stacjonujących w Brytanii. Całkowita długość umocnień wynosiła ponad 117 km. Szerokość i wysokość muru różniły się w zależności od użytego na danym odcinku budulca. Integralną częścią fortyfikacji były wieże strażnicze rozmieszczone co kilkaset metrów wzdłuż całej konstrukcji. W większych odstępach wybudowano przylegające do muru niewielkie forty (tzw. milecastle). Wał Hadriana utracił częściowo swoje strategiczne znaczenie po tym, gdy kolejny cesarz (Antoninus Pius) przesunął granice imperium dalej na północ i wybudował nowe fortyfikacje graniczne, zwane wałem Antonina. Jednak już pod koniec II w. n.e. Rzymianie zostali zmuszeni do opuszczenia nowych umocnień i wycofania się do granicy wyznaczonej przez mur Hadriana. Wały Hadriana i Antoninusa, wraz z rzymskim limesem w Niemczech, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako Granice Cesarstwa Rzymskiego.
-->